Website të krijuara për Institucionet e Varësisë së Bashkisë së Tiranës, të cilët mundësojnë informim, transparencë dhe komunikim në kohë reale. Ndër to mund të përmendim: