Për të mbajtur të informuar qytetarët për përditësime dhe udhëzime rreth pandemisë, DTIK ka zhvilluar websiten COVID-19, përmes së cilit mund të:

  • Informoheni mbi shifrat COVID-19 të Tiranës.
  • Merrni përgjigje për disa prej pyetjeve më të shpeshta drejtuar institucionit të Bashkisë Tiranë rreth situatës.
  • Kontribuoni me një propozim interesant se si Tirana mund të rihapet e sigurt dhe të vijojë zhvillimin e saj ekonomik.

Vizitoni websiten për përditësimet e fundit.