Drejtoria e Inovacionit, pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave në Bashkinë e Tiranës, po organizon “tryeza të rrumbullakëta virtuale” me aktorë të ekosistemit të inovacionit dhe sipërmarrjes dhe aktorë kryesorë nën kuadrin e strategjisë së re të inovacionit të qytetit të Tiranës .


Dy takimet e para u mbajtën në 7 Dhjetor dhe 15 Dhjetor përmes platformave online. Kjo iniciativë synon të krijojë një mjedis miqësor për të nxitur diskutime të thelluara mbi ekosistemin e sipërmarrjes dhe inovacionit në Shqipëri dhe për të stimuluar bashkëpunimin midis aktorëve, si dhe për të identifikuar praktikat më të mira që adresojnë sfidat e inovacionit me të cilat përballen organizatat për shkak të ndryshimeve në ditët e sotme teknologji dhe industri gjithnjë në zhvillim. Një pikë kryesore në këto webinarë janë start-up dhe mënyra se si këta aktorë mund të jenë një dorë ndihmuese për ta.