Drejtoria e Inovacionit, pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave në Bashkinë e Tiranës, po organizon “tryeza të rrumbullakëta virtuale” me aktorë të ekosistemit të inovacionit dhe sipërmarrjes dhe aktorë kryesorë nën kuadrin e strategjisë së re të inovacionit të qytetit të Tiranës .


Dy takimet e para u mbajtën në 7 Dhjetor dhe 15 Dhjetor përmes platformave online. Kjo iniciativë synon të krijojë një mjedis miqësor për të nxitur diskutime të thelluara mbi ekosistemin e sipërmarrjes dhe inovacionit në Shqipëri dhe për të stimuluar bashkëpunimin midis aktorëve, si dhe për të identifikuar praktikat më të mira që adresojnë sfidat e inovacionit me të cilat përballen organizatat për shkak të ndryshimeve në ditët e sotme teknologji dhe industri gjithnjë në zhvillim. Një pikë kryesore në këto webinarë janë start-up dhe mënyra se si këta aktorë mund të jenë një dorë ndihmuese për ta.

Në dy takimet e para, ne kishim ftuar përfaqësues të programeve të inkubimit dhe akselerimit, të cilët identifikuan shqetësimet e menjëhershme të ekosistemit, mundësitë afatgjata, sfidat dhe vizionin për të ardhmen.

Disa shqetësime të përfaqësuesve tanë të ftuar kanë qenë:

  • Qytetarëve u mungon njohuria në terminologjinë e ekosistemit.
  • Është e vështirë të menaxhosh dhe monitorosh projektet.
  • Idetë e paraqitura janë të qëndrueshme, kështu që ato nuk ndryshojnë nga idetë e paraqitura më parë.
  • Ne nuk kemi kontribut nga të gjitha qytetet, gjithçka është përqendruar në Tiranë.
  • Mungesa e përgatitjes së njohurive që nga hapat e parë.
  • Shembull: Studentët nuk dinë të përdorin platforma të ndryshme si Zoom ose platforma të tjera që ju nevojiten në jetën e përditshme. Kështu që sugjerojnë që duhet të ketë një ndërhyrje në programet mësimore.

Është me të vërtetë e rëndësishme që Tirana dhe të rinjtë të japin kontributin e tyre për Shqipërinë kudo që janë, pasi vendi ynë duhet të zhvillohet dhe mirëmbahet.

Këto takime ishin një sukses në lidhje me reagimet që morëm.

Mezi presim takimet e tjera!

Takimi në 07 Dhjetor 2020:

Takimi në 15 Dhjetor 2020: