Për disa vite tashmë, Bashkia e Tiranës ka përdorur mjete të inovacionit dhe teknologjisë në ofrimin e shërbimeve publike dhe shërbimin e misionit të saj si institucion.

Qasja teknologjike inovatore ka qënë në dy drejtime: me bazë komuniteti dhe me bazë të brendshme.

Risitë me bazë komunitare janë aplikacione dhe platforma të krijuara për të ndihmuar qytetarët dhe komunitetin në jetën e tyre të përditshme në drejtim të digjitalizimit të shërbimeve publike lokale.

Lexo më shumë

Inovacionet e bazuara në brendësi janë platforma dhe sisteme të krijuara nga departamenti i TIK me qëllim rritjen dhe matjen e performancës së stafit.

Lexo më shumë