Ne përdorim GPS çdo ditë. Ai ka transformuar jetën tonë dhe të shumë prej bizneseve tona.

Por, GPS-i i sotëm është i saktë brenda 5 deri në 10 metra, ndërsa teknologjitë e reja të pozicionimit kanë saktësi brenda disa centimetrave ose milimetrave. Kjo po krijon mundësi të reja, duke filluar nga paralajmërimet për rrëshqitje të tokës deri te robotët e dorëzimit të porosive dhe makinat me auto-pilot, të cilat mund të udhëtojnë në mënyrë të sigurt në rrugë.

Sistemi global i navigimit BeiDou (Big Dipper) i Kinës, i cili po e bën të mundur gjithë këtë, përfundoi në qershor 2020. Ai siguron pozicionimin me saktësi prej 1.5 deri në 2 metra për këdo në botë.

Ndërkohë, GPS-i i cili ka ekzistuar që në fillimet e viteve 1990, po bën një përditësim duke lëshuar katër satelitë të rinj për GPS III, në nëntor dhe më shumë priten në orbitë deri në vitin 2023.