Përgjatë çdo dite, Punëtorët e Qytetit – Bashkia Tiranë, vijojnë punën e tyre për pastrimin e çdo rruge të qytetit. 🌲🌞
 
Në 6 mujorin e parë të 2021, mbetjet e transportuara në landfillin e Sharrës nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrim Gjelbërimit kanë përbërjen e mëposhtme:
• 58% dhera,
• 21.8% mbeturina,
• 18.6% inerte,
• 0.9% mbeturina drusore ,
• 0.4% bar.