Tirana është e ndarë në katër zona të administrimit të parkimit. Në këto zona 153 vende parkimi janë të rezervuara për personat me aftësi ndryshe.

Nga këto, 42 vendparkime gjenden në zonat rezidenciale, 86 në rrugë dhe 25 në sheshet Eco Parking.

Për më shumë klikoni linkun: https://opendata.tirana.al/?q=search/og_group_ref/87/type/dataset&sort_by=change