×

Open Data

#OpenData 🌐

Sipas të dhënave të nxjerra nga portali më i madh i të dhënave në Tiranë, opendata.tirana.al, çdo muaj nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit pastrohen sipërfaqet e mëposhtme të gjelbërta:

🌲 1,084,817 m2 në Parkun e Madh të Liqenit;

🌲 60,530 m2 në Parqet Memoriale Tiranë;

🌲 5,299 m2 në Parqet Memoriale Pezë;

🌲 36,865 m2 në Kopshtin Zoologjik.