Sipas portalit https://opendata.tirana.al/  në Njësitë Administrative rreth 53% e punonjësve janë femra dhe rreth 36% e gjithë të punësuarve i përkasin grupmoshës 31-40 vjeç. Për të dhëna më të detajuara klikoni linkun: https://opendata.tirana.al/?q=search/field_topic/administrata-62/type/dataset&sort_by=changed