Në hapësirat në të cilat ofrohet shërbimi “Tirana Free WiFi”, Bashkia Tiranë në bashkëpunim me UNICEF është kujdesur që lundrimi në internet të jetë i sigurt për të gjitha moshat, nën nismën “Friendly WiFi Albania”, për të cilën Bashkia Tiranë është e para bashki në rajon që ka këtë certifikatë.

Për periudhën kohore Gusht-Shtator 2021 në zonat ku ofrohet Free WiFi:

 • “Sheshi “Europa”,
 • “Parku Rinia”,
 • “Parku 7 Xhuxhat”,
 • “Parku pranë Stadiumit Dinamo”,
 • “Lulishtja 3 Vëllezërit Frashëri”,
 • “Parku pranë Presidencës”,
 • “Sheshi Nënë Tereza pranë Universitetit Politeknik dhe Rektoratit”,
 • “Sheshi Shtraus, Xhamlliku”,
 • “Pedonale Murat Toptani”,
 • “Parku Përballë Parlamentit”,
 • “Bulevardi Zogu I”,
 • “Bulevardi i Ri,”
 • “Parku i Lojërave, Fusha e Aviacionit”,

kanë përdorur wifi pa pagesë 10,811 përdorues të cilët kanë lundruar në internet, nga të cilët 6,713 janë regjistruar për herë të parë në Free WiFi, përkatësisht:

Muaji Gusht – 3,281 përdorues

Muaji Shtator – 3,432 përdorues

Ndërkohë, në zonën e “Parkut të Madh të Liqenit Artificial” kanë përdorur wifi pa pagesë për këtë periudhë 29,486 përdoruës dhe në zonën e “Sheshit Skënderbej” kanë përdorur wifi pa pagesë për këtë periudhë kohore 15,256 përdorues.

Friendly WiFi ofron një shërbim wifi miqësor për fëmijët dhe të rinjtë duke filtruar materialet e papërshtatshme dhe mbrojtur kështu fëmijët nga pornografia.