×

Linearizimi i menaxhimit të aseteve në Institucionet e Varësisë të Bashkisë Tiranë

Sistemi “Linearizimi i menaxhimit të aseteve në Institucionet e Varësisë të Bashkisë Tiranë” është zhvilluar me qëllim përfshirjen e aseteve të institucioneve të varësisë, me të gjitha informacionet e nevojshme për menaxhimin e aseteve, për të gjitha Institucionet e Varësisë së Bashkisë Tiranë, në databazën e unifikuar të sistemit të menaxhimit të aseteve të Bashkisë, për rritjen e potencialit dhe efikasitetit të përdorimit të aseteve të këtyre institucioneve të varësisë.