Josif Grabocka 🇦🇱 profesori i Inteligjencës Artificiale në Gjermani. 🇩🇪

Me studimet e përfunduara për Inxhinieri Kompjuterike në Universitetin METU, Turqi,🇹🇷 ai ka përfunduar studimet pas-universitare për Inteligjencë Artificiale në Universitetin e Darlans në Suedi.🇸🇪 Në fushën e Inteligjencës Artificiale mbrojti edhe Doktoraturën në Universitetin e Hildesheim-it në Gjermani🇩🇪 në 2016, ku sot është profesor. Punimi i tij shkencor u vlerësua ndër më të mirët dhe për ketë mori çmim.

Josifi i sugjeron studentëve shqiptarë, sidomos atyre të informatikës, që të angazhohen më Start-up, pasi janë një mundësi e mirë për zhvillimin e ideve të tyre.

Suksese! 👏