Ekosistemi i mbështetjes së start-up në Shqipëri është zhvilluar dukshëm sidomos gjatë viteve të fundit. Mbështetja fillestare për gjenerimin e planeve të biznesit që janë financiarisht të qëndrueshme dhe modele të zbatueshme nga idetë e para krijuese, është zakonisht ajo që e bën dallimin në mes të përpjekjeve të suksesshme dhe atyre që dështojnë. Kjo mbështetje vlen veçanërisht për kompanitë e reja në fushën e inovacionit që zakonisht iniciohen nga individë ose grupe entuziastësh të teknologjisë të cilëve u mungon arsimimi në sipërmarrje si dhe arsimi formal për menaxhim të biznesit.
Brenda një ekosistemi, aktorët kryesorë janë mjaft të aftë për të bërë të mundur progresin e shpejtë.

Inkubatorë dhe akseleratorë

Inkubatorët dhe Akseleratorët janë programe që ndihmojnë start-up-et të kenë sukses duke u ofruar atyre mentorim, udhëzim, trajnim, strategji, partneritet dhe fonde. Akseleratorët “përshpejtojnë” rritjen e një kompanie ekzistuese, ndërsa inkubatorët “inkubojnë” ide me shpresën për të krijuar një model biznesi dhe kompani. Pra, akseleratorët përqendrohen në shkallëzimin e një biznesi ndërsa inkubatorët shpesh janë më të përqendruar në inovacione.

Hapësira të përbashkëta pune

Start-up shpesh nuk kanë fonde për të përballuar hapësirën e tyre të zyrës. Këto hapësira të përbashkëta funksionojnë si zyra të përbashkëta ku fillestarët mund të marrin me qira tryeza ose zyra private për një pjesë të çmimit, dhe pa ndonjë angazhim afatgjatë.

Harta