Je një Start-up i ri që kërkon mbështetje?
GROWpreneur është një program mbështetës fleksibël për startup-et që kanë tashmë një produkt (MVP) në treg apo që janë në fazë rritje. Ky është një program i personalizuar sipas nevojave tuaja, për t’ju ndihmuar të ndërtoni një model biznesi të qëndrueshëm dhe fitimprurës, të rrisni mundësitë e gjetjes së investimeve dhe të përshpejtoni daljen në treg dhe rritjen e biznesit.
GROWpreneur ofron dy paketa:

1. “Growth Accelerator” – për bizneset në fazat e para të rritjes dhe që kanë një prototip produkti/shërbimi. Ky program është i përbërë nga 60 orë trajnime nga ekpertë dhe mentorë ndërkombëtarë dhe lokalë, me një kurrikul fleksibël që mund të personalizohet në bazë të nevojave të biznesit, si dhe mbështjetje pas programit në një periudhe kohe prej 3 muajsh.
2. Flexible Support Plus – për startup-et që kanë kaluar tashmë një program akselerimi dhe kanë një produkt të testuar në treg. Kjo paketë është plotësisht e bazuar në këshillimin “one-to-one”, i përbërë nga 16 orë, ku do të keni mundësinë të këshilloheni nga ekspertë të ndryshem ndërkombetar dhe lokalë.

… dhe më shumë!!

• Çmime për ekipet fituese
• Promocion dhe ekspozim
• Networking dhe mundësi për investime
• Akses falas tek eventet tona të ardhshme
• Mbështetje mbas programit

 

Për më shumë info klikoni në: https://growpreneur.al/growth-accelerator-track-application/