Jetojmë në një kohë ku teknologjia është e pranishme kudo, ku njeriu tenton t’i drejtohet gjithnjë e më shumë për të lehtësuar jetesën.
Edhe pse teknologjia ka avancuar shumë, populli shqiptar ka ende shumë mangësi në marrjen e shërbimeve inteligjente në gjuhën shqipe, për shembull një audio e gjeneruar automatikisht në një tekst të shkruar apo e kundërta.
Ndaj sot ju prezantojmë me Festim Peposhin, të riun shqiptar që jeton në Gjermani, i cili ka krijuara aplikacionin “Zëri”, një aplikacion i cili do të konvertojë gjuhën e shkruar shqipe në atë të folur.
Suksese! 💪🏻