Pajisja e-Kiosk e vendosur në 10 destinacione tek Njësitë Administrative ofron mundësinë e tërheqjes së shumë vërtetimeve dhe aplikime që qytetarët bënin në sportelin e BT, pa qenë më e nevojshme të aplikojnë për këto shërbime. Gjithashtu qytetarët mund të tërheqin certifikata apo dokumenta personale.