Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme është website i ndërtuar për të paraqitur informacionin e nevojshëm mbi mënyrën e organizimit të konvikteve në qytetin e Tiranës. Ky website paraqet për vizitorët një historik për t’u njohur më mire me konviktet dhe çdokush mund të informohet gjithashtu në lidhje me aktivitetet dhe njoftimet më të fundit që do të publikohen në website.
Për të zbuluar më shumë rreth tij, ju ftojmë ta vizitoni atë ne linkun: https://dkshm.tirana.al/