Sipas një raporti të fundit të parashikuar nga Forumi Ekonomik Botëror, gjysma e të gjitha punëve në botë, duke nisur që nga ajo primarja, bujqësia, do të zhvillohen nga makineritë.

Sipas ekspertëve me këto ritme teknologjike, deri në vitin 2025 do të kemi një ndryshim që do të thellojë edhe më shumë pabarazinë. Gjysma e të gjitha detyrave të punës do të trajtohen nga makineritë deri në vitin 2025 në një ndryshim që mund të përkeqësojë pabarazinë.
Sipas Forumit një “revolucion i robotëve” do të plotësonte 97 milion vende pune në të gjithë botën, por shkatërron pothuajse po aq duke bërë që njerzit të ngelen pa punë. Sipas të dhënave punët rutinë ose manuale në administratë dhe përpunimin e të dhënave ishin më të kërcënuarit nga automatizimi. Por thuhej se do të dilnin vende të reja pune në kujdes dhe projekte të tjera ekologjike.


Hulumtimi i Forumit përfshiu 300 nga kompanitë më të mëdha në botë, të cilët ndërmjet tyre punësojnë tetë milionë njerëz në të gjithë botën. Më shumë se 50% e punëdhënësve të anketuar thanë se ata prisnin të shpejtonin automatizimin e disa roleve në kompanitë e tyre, ndërsa 43% menduan se tashmë do të ndërprisnin vendet e punës për shkak të teknologjisë.

Më tej Forumi tha se pandemia kishte përshpejtuar miratimin e teknologjive të reja ndërsa firmat kërkuan të ulnin kostot dhe të miratonin mënyra të reja të punës. Por paralajmëroi se punëtorët tani përballen me një kërcënim të dyfishtë nga “automatizimi i përshpejtuar dhe pasojat nga recesioni Covid-19”.
“Këto gjëra kanë thelluar pabarazitë ekzistuese në të gjithë tregjet e punës dhe kanë përmbysur fitimet në punësim të bëra që prej krizës financiare globale në vitin 2007-2008,” tha Saadia Zahidi, drejtori i menaxhimit në Forum.


Më tej në raport theksohet se aktualisht rreth një e treta e të gjitha detyrave të punës trajtoheshin nga makineritë, me njerëzit që bënin pjesën tjetër, por deri në 2025 ekuilibri do të zhvendosej. Punët që kryhen nga njerëzit si këshillimi, vendimmarrja, arsyetimi, komunikimi dhe bashkëveprimi do të rriteshin në kërkesë. Do të kishte gjithashtu një “rritje” të kërkesës për punëtorë për të mbushur vende pune në ekonomi, inxhinieri dhe informatikë. Shpjegohet gjithashtu se miliona njerëz do të duhet të do të rikualifikohen për të përballuar ndryshimin, ndërsa qeveritë do të duhet të sigurojnë mirëqenie dhe të ardhme në punë, punëtorëve që do të jenë në vend të dytë nga teknologjia.

Burimi : BBC