Teknologjia mund të ndryshojë botën në mënyra pozitive, të sjellë përparime në fusha të ndryshme të jetës.

Me siguri keni dëgjuar për ChatGPT, një mjet i ri revolucionar që pushtoi titujt e mediave ndërkombëtare më në zë në fund të vitit të kaluar.

Përdoruesit kanë përdorur ChatGPT për gjithçka, nga ndihma me detyrat e shtëpisë deri te shkrimi i poezive. Disa e shohin ChatGPT si një kërcënim të drejtpërdrejtë për motorin e kërkimit të Google prej 149 miliardë dollarësh, një hapësirë në të cilën Google ka qenë lojtari kryesor për vite me radhë.

Por çfarë është ChatGpt?

ChatGPT është një chatbot (robot virtual) me një databazë të madhe gjuhësore, zhvilluar nga OpenAI. Ka një aftësi të jashtëzakonshme për të bashkëvepruar në formë dialogu bashkëbisedues dhe për të dhënë përgjigje që mund të duken çuditërisht njerëzore.

Për të marrë një përgjigje të plotë, ne pyetëm ChatGPT, “Çfarë është ChatGPT?”. Kjo ishte përgjigja:

“ChatGPT është një model i madh gjuhësor i zhvilluar nga OpenAI që është trajnuar në një gamë të larmishme gjuhësh në internet për të gjeneruar përgjigje të ngjashme me njeriun ndaj një kërkese të caktuar. Ai bazohet në arkitekturën GPT (Generative Pre-training Transformer) dhe mund të akordohet mirë për detyra të ndryshme gjuhësore, si p.sh. përgjigjet e pyetjeve, përkthimi i gjuhës dhe përmbledhja e tekstit.”

Për më shumë informacion vizitoni platformën tonë DigitalTirana.al