×

Dixhitalizimi i Vlerësimit të Performancës

Bashkia Tiranë, si bashkia më e madhe në vend, përjeton vështirësi të shumta në koordinimin dhe monitorimin e procesit të vlerësimit të arritjes së objektivave të vendosur, nisur nga volumi i informacionit që merret dhe nga mungesa e një pike referuese mbi historikun e ndjekjes së këtyre objektivave përgjatë zhvillimit, jo vetëm në fazën finale… Lexo më shumë.

Karta e Studentit

Në kuadër të projektit “Karta e Studentit”, DTIK është zhvilluar portali https://kartaestudentit.al/ . Përmes këtij portali studentët njihen jo vetëm me shërbimet që ofrohen me çmime të reduktuara përmes kartës së studentit, por përditësohen për promocione apo aktivitete të ndryshme, të cilat organizohen në qytetin tonë. Çdo shërbim i ofruar gjendet duke klikuar mbi ikonën… Lexo më shumë.