×

Website për Institucione Varësie

Website të krijuara për Institucionet e Varësisë së Bashkisë së Tiranës, të cilët mundësojnë informim, transparencë dhe komunikim në kohë reale. Ndër to mund të përmendim: Menaxhimi i Mbetjeve Urbane dhe Edukimi Mjedisor Drejtoria e Mirëmbajtjes Rrugore dhe Ndriçimit Publik Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit Policia Bashkiake Tirana Parking Agjencia e Shërbimeve Funerale Agjencia e… Lexo më shumë.

Qyteti Studenti

Teknologjia ta bën jetën më të lehtë për disa procese që më parë na merrnin shumë kohë. Falë sistemit qytetistudenti.tirana.al zhvilluar nga DTIK në bashkëpunim me Rezidencën Studentore Universitare Nr.1, studentët do të mund të rezervojnë online dhomën në të cilën do të akomodohen . Për të kryer rezervimin studentët duhet të plotësojnë të gjitha fushat me… Lexo më shumë.

One-Stop-Shop

Me digjitalizimin e shumë shërbimeve të administratës publike, ka ardhur koha që edhe “rruga” e një shkrese zyrtare të lehtësohet dhe shkurtohet pa humbur asnjë procedurë ligjore.Për këtë arsye Bashkia Tiranë po jep ndihmën e saj me “One-Stop-Shop”. “One-Stop-Shop” (OSS) përfaqëson çdo zyrë ku qytetarët apo bizneset mund të aplikojnë për të përfituar një shërbim të… Lexo më shumë.

Sistemi i menaxhimit – Zyra e Këshillimit të Karrierës

Zyra e Këshillimit të Karrierës është sistem i cili është i aksesueshëm dhe në shërbim të stafit të Bashkisë Tiranë. Në të serviren të gjitha informacionet dhe shërbimet të cilat ofrohen për qytetarët në faqen web dhe përditësohet/menaxhohet nga stafi i Bashkisë Tiranë dhe nga persona të tjerë të autorizuar për të kryer këtë proces…. Lexo më shumë.

Sistemi i ndihmave – Covid19

Për t’u ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve në nevojë, në lidhje me situatën e pandemisë që kaloi vendi ynë, DTIK në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Sociale, zhvilluan një sistem nëpërmjet të cilit njësitë administrative mund të regjistrojnë të gjitha kërkesat e qytetarëve për asistencë në banesë, përfshirë edhe dërgesat e pakove… Lexo më shumë.