×

Bashkia Tiranë pjesë e projektit “Kryeqyteti Evropian i Inovacionit”

Shumë krenarë të nisim punën për një tjetër projekt inovator për Tiranën si Kryeqyteti Rinor 2022! Bashkë me Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Projekteve të Huaja përfunduam me sukses aplikimin për të konkurruar si Kryeqyteti Evropian i Inovacionit.💪

Të Drejtat Digjitale në Epokën e Teknologjisë

Pas suksesit të parë, Bashkia Tiranë me mbështetjen e Ambasadës Holandeze, ka kënaqësinë t’ju ftojë në workshopin e radhës dedikuar të Drejtave Digjitale në epokën e inovacionit teknologjik. 

Pyetësor mbi Inovacionin e Brendshëm

Stafi i Drejtorisë së Inovacionit, pjesë integrale e strukturës së Drejtorisë së Përgjitshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave krijoi një pyetësor për të studiuar nivelin e inovacionit brenda institucionit të Bashkisë Tiranë.

Open Data

Opendata është filozofia që mbështet shpërndarjen dhe publikimin e lirë të të dhënave pa kufizime ligjore, patenta apo mekanizma të tjerë kontrolli. Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri, prej Prillit 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofron Bashkia e Tiranës, në funksion të rritjes së transparencës ndaj… Lexo më shumë.

Workshopi Citizens Voice for Digital Rights

Në Dhjetor të vitit 2020, me mbështetjen e Bashkisë së Amsterdamit dhe organizatës partnere “Democratic Society”, stafi i Drejtorisë së Inovacionit facilitoi workshop-in “Aftësimi për të Drejtat Digjitale”.Pjesë e workshopit ishin studente të universiteteve të ndryshme, të cilët jo vetëm ishin të interesuar të mësonin më shumë për të drejtat digjitale, por kërkonin të njiheshin… Lexo më shumë.