×

Sistemi GIS

Me qëllim mbledhjen, ruajtjen, analizën, përpunimin, përditësimin e informacionit gjeohapësinor që trajtohet nga Bashkia Tiranë, gjatë vitit 2021 është ngritur Sistemi GIS për Bashkinë, i cili mundëson: Mbështetjen e të gjithë objektivave institucionale për menaxhimin e të dhënave hapësinore për të cilat është përgjegjëse administrata e Bashkisë së Tiranës; Shkurtimin e afateve për përpunimin e… Lexo më shumë.

Në kuadër të iniciativës “Tirana Smart City”, Bashkia Tiranë ofron shërbim Free WiFi në hapësirat publike të saj

Në hapësirat në të cilat ofrohet shërbimi “Tirana Free WiFi”, Bashkia Tiranë në bashkëpunim me UNICEF është kujdesur që lundrimi në internet të jetë i sigurt për të gjitha moshat, nën nismën “Friendly WiFi Albania”, për të cilën Bashkia Tiranë është e para bashki në rajon që ka këtë certifikatë. Për periudhën kohore Gusht-Shtator 2021… Lexo më shumë.

Tirana 10.0

Tirana 10.0 – pilotim i një eventi të përvitshëm me çmime për inovacionin! Organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave, “Tirana 10.0” mblodhi rreth 70 të rinj dhe përfaqësues start-up dhe biznesesh me një qëllim të vetëm: ndarjen e ideve inovatore për Tiranën e pas 10-viteve. Eventi u realizua… Lexo më shumë.

Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme

Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme është website i ndërtuar për të paraqitur informacionin e nevojshëm mbi mënyrën e organizimit të konvikteve në qytetin e Tiranës. Ky website paraqet për vizitorët një historik për t’u njohur më mire me konviktet dhe çdokush mund të informohet gjithashtu në lidhje me aktivitetet dhe njoftimet më të… Lexo më shumë.

Sistemi “Digjitalizimi i procesit të identifikimit dhe raportimit të fëmijëve shfrytëzuar ekonomikisht, dhe në situatë rruge”

Me qëllim reduktimin e fenomenit të fëmijëve të identifikuar në situatë rruge dhe shfrytëzimit ekonomik të tyre, Bashkia Tiranë, ka ngritur qendrën më të re “Qendrën Komunitare të Terrenit” e cila ka si synim të koordinojë procesin e ndërveprimit të të gjithë aktorëve pjesëmarrës në proces dhe skuadrave të terrenit, duke mundësuar në këtë mënyrë… Lexo më shumë.