#TiranaOpenData

Kur flitet për bizneset e reja që i shtohen çdo ditë Shqipërisë, Tirana është gjithmonë në krye të listës së zgjedhur nga të rinjtë për të hapur dhe zhvilluar biznesin e tyre. Kjo jo vetëm për numrin e madh të popullsisë por edhe për kushtet e favorshme që të rinjtë e Shqipërisë gjejnë në Tiranë.

 

Të dhënat e Open Data tregojnë se sipas Instat për vitin 2020:

  • Rreth 28% e bizneseve gjithsej të vendit ushtrojnë aktivitetin në bashkinë e Tiranës;
  • Në Tiranë, tregtia me 32% të bizneseve renditet e dyta pas ‘Shërbimeve të tjera’ që zënë 36%;
  • Bujqësia zë peshën më të vogël (1%);
  • Aktiviteti me rritjen më të madhe të numrit të bizneseve është aktiviteti i Informacionit dhe Komunikacionit me 9%.

Shih më shumë të dhëna në https://opendata.tirana.al/