Shumë krenarë të nisim punën për një tjetër projekt inovator për Tiranën si Kryeqyteti Rinor 2022!

Bashkë me Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Projekteve të Huaja përfunduam me sukses aplikimin për të konkurruar si Kryeqyteti Evropian i Inovacionit.💪